Village of Frazeysburg

Muskingum County, Ohio, USA